OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

För vissa evenemang som inte kan genomföras alls eller väsentligt begränsat till följd av restriktioner med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 kan det finnas rätt till stöd för 70 procent av vissa kostnader som uppstått efter den 1 januari 2021. Stödet gäller för arrangörer och underleverantörer och för evenemang som genomförts eller skulle ha genomförts mellan den 1 juni 2021 och den 31 december 2021. För planerade evenemang under perioden den 1 september 2021 till och med den 31 december 2021 finns möjlighet att få ett förhandsbesked. Reglerna träder i kraft den 10 augusti 2021 och gäller till och med 31 december 2021.

Uppdaterat