OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Energiskatt på el som den skattskyldiga ska deklarera bestäms vanligen genom mätning av antal kilowattimmar som förbrukas eller överförs. I vissa fall får energiskatten på el bestämmas på annan grund än genom mätning av el.

Mätning av elens energiinnehåll

Energiskatt på el som ska betalas av den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § LSE ska bestämmas utifrån mätning av elens energiinnehåll (11 kap. 8 § första stycket LSE). Lagtexten är utformad så att det inte krävs att det är någon viss person som ska utföra mätningen (jfr prop. 1994/95:54 s. 141).

I samband med skattehöjningar godtas att mätarställningen vid tidpunkten för skattehöjningen uppskattas.

Beräkning av skatten när ingen mätning sker

När det finns särskilda skäl får Skatteverket medge att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av elen (11 kap. 8 § andra stycket LSE).

Om elförbrukningen inte kan bestämmas på grundval av mätning eller enligt annan grund som medgetts av Skatteverket ska den istället beräknas efter vad som är skäligt (11 kap. 8 § tredje stycket LSE).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:54 Ny lag om skatt på energi m.m. [1]