OBS: Detta är utgåva 2022.9. Visa senaste utgåvan.

Livskraftiga företag med ekonomiska problem kan ansöka om företagsrekonstruktion. Då kan gäldenären begära att domstolen beslutar om förhandling om en rekonstruktionsplan (planförhandling). En rekonstruktionsplan innehåller alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med ett företags ekonomiska problem och har bindande verkan för berörda parter och för gäldenären.

Uppdaterat

Nytt: 2022-07-01

Sidorna har tillkommit med anledning av den nya lagen om företagsrekonstruktion som träder i kraft den 1 augusti 2022.