OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

När det skett en avyttring ska den som varit ägare till bostaden göra en kapitalvinstberäkning. Om bostaden i stället övergått till annan genom ett benefikt fång ska kontinuitetsprincipen tillämpas.