OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Vid beskattning enligt A-SINK tas särskild inkomstskatt ut med 15 procent. Skatten är en definitiv skatt.

Skattesats

Särskild inkomstskatt tas ut med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Procentsatsen går inte att jämka

Skatt tas ut med full skattesats eller inte alls. Någon möjlighet att ta ut skatt med en annan procentsats än den som nämns ovan finns inte.

Allmän pensionsavgift tas inte ut

Allmän pensionsavgift kan inte tas ut vid beskattning enligt A-SINK då den särskilda inkomstskatten är en definitiv skatt som inte ingår i beslut om slutlig skatt.

Hur betalas skatten?

För begränsat skattskyldiga artister och idrottsutövare samt utländska artistföretag betalas skatten i de flesta fall genom att utbetalaren gör skatteavdrag när ersättningen betalas ut.

Utländska arrangörer måste själva redovisa och betala skatten.

Lär mer på sidan Inkomsten är skattepliktig enligt A-SINK.

Inkomstdeklaration ska inte lämnas

Särskild inkomstskatt är en definitiv, d.v.s. slutlig, statlig inkomstskatt. Att skatten är definitiv innebär att någon inkomstdeklaration inte ska lämnas.

Avdrag medges inte

Vid beskattning enligt A-SINK är det fråga om en s.k. bruttobeskattning, d.v.s. det finns inte någon möjlighet till avdrag. En artist, idrottsutövare eller ett artistföretag som omfattas av bestämmelserna i A-SINK kan dock välja att i stället bli beskattad enligt IL (5 a § A-SINK) och har då möjlighet få vissa avdrag och skattereduktioner.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster