OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Konkursboets skyldighet

Ett konkursbo är inte skattskyldigt vid inkomstbeskattningen och inte heller skyldigt att lämna någon inkomstdeklaration.

Mervärdesskatt och punktskatt

Konkursboet blir skattskyldigt till mervärdesskatt och punktskatter om det fortsätter att driva verksamheten eller på annat sätt omsätter skattepliktiga varor och tjänster. Förvaltaren ska i så fall registrera konkursboet för mervärdesskatt hos Skatteverket. Läs mer om konkursboets skyldighet att betala mervärdesskatt på sidorna Konkursbon och dödsbon och att redovisa mervärdesskatt på sidan Redovisning vid konkurs.

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Om konkursboet under fortsatt drift har personal anställd ska boet göra skatteavdrag på arbetstagarnas löner samt redovisa och betala avdragen skatt och arbetsgivaravgifter.

Konkursgäldenärens skyldighet

För konkursgäldenären finns en skyldighet att betala skatt och att deklarera för tiden fram till konkursutbrottet. För vissa inkomster kan det finnas en skyldighet att betala skatt även efter konkursutbrottet. Eftersom gäldenärens räkenskaper ska vara omhändertagna av konkursförvaltaren förutsätter man att denna medverkar till att lämna ut nödvändiga uppgifter så att gäldenären har möjlighet att fullgöra sin deklarationsskyldighet. För aktiebolag finns en obligatorisk deklarationsskyldighet till dess att bolaget har avregistrerats.