OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Uppgiftsskyldighet fram till konkursutbrottet

För konkursgäldenären gäller vanliga bestämmelser för uppgiftsskyldighet i olika former till Skatteverket i fråga om affärshändelser som hänt före konkursutbrottet.

Uppgiftsskyldighet under konkurs

Efter konkursutbrottet föreligger en skyldighet att lämna uppgifter vad gäller inkomstdeklarationen för skattepliktiga inkomster. Detta gäller både fysiska och juridiska personer.

En skattskyldig fysisk person som varit försatt i konkurs har ansetts skyldig avlämna självdeklaration (RÅ 1981 1:7).

För aktiebolag finns en obligatorisk deklarationsskyldighet till dess att bolaget har avregistrerats.

Företrädare för aktiebolag under konkurs

Under konkursen företräds bolaget som konkursgäldenär av den styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer som fanns vid konkursens början. Deklarationsskyldigheten under konkursen ska därför fullgöras av någon av dessa (25 kap. 49 § ABL).

Uppfyller inte bolaget sin skyldighet att deklarera finns möjlighet att vid vite begära att ansvariga ska lämna deklaration för bolaget.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1981 1:7 [1]

Lagar & förordningar

  • Aktiebolagslag (2005:551) [1]