OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Sidan är ännu inte uppdaterad med ändringar som trätt i kraft 2023. Sidan kommer att uppdateras i samband med att ny lagstiftning träder i kraft den 13 februari.

Från och med den 1 januari 2022 kan Skatteverket utfärda intyg till oberoende små producenter etablerade i Sverige. Intygen påverkar inte den svenska beskattningen utan är avsedda att användas när svenska producenter levererar varor till EU-länder som tillämpar nedsatt skatt för alkoholdrycker som producerats av oberoende små producenter.