OBS: Detta är utgåva 2023.11. Visa senaste utgåvan.

Avräkning av utländsk skatt är ett sätt att undvika internationell dubbelbeskattning. När avräkning görs minskas den svenska skatten med den utländska skatten. Bestämmelserna om nedsättning finns i avräkningslagen, skatteavtal och lag om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Ett annat sätt att undvika internationell dubbelbeskattning är avdrag för utländsk skatt.

Uppdaterat