OBS: Detta är utgåva 2023.12. Sidan är avslutad 2023.

Taxeringsvärdet bestäms med utgångspunkt i riktvärden för byggnader och ägoslag (mark). Här beskrivs vad riktvärdet för småhus och tomtmark till sådan byggnad innefattar samt hur man beräknar det.