OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2018:30

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2018.