OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

En person som inte är att anse som bosatt i Sverige ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad. Den som flyttar från Sverige är skyldig att anmäla det till Skatteverket.

För en person som inte längre är bosatt i Sverige på grund av flytt till ett annat nordiskt land gäller vissa särskilda regler. Läs mer på sidan Flytta inom Norden.

Nytt: 2023-11-10

Flytta från Sverige har delats upp i två innehållssidor: Anmälan och Avregistrering som utflyttad. Ytterligare information finns i uppdateringsnotiser på sidor där större förändringar har skett.