Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2023-12-08 Vägledning
2023-12-08 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
Förtydligande: Exempel på en indirekt bedriven verksamhet kan enligt Skatteverkets uppfattning vara när en plattformsoperatör i eget namn köper in och säljer vidare varor eller tjänster, efter att köpare och säljare har kopplats ihop via plattformen.
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Vägledning
2023-12-07 Lagar & förordningar
2023-12-07 Lagar & förordningar
2023-12-04 Allmänt råd
2023-12-04 Allmänt råd
2023-12-01 Ställningstagande
2023-12-01 Ställningstagande
2023-11-30 Vägledning
Nytt ställningstagande: Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Vem som ska anses framställa el enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Överföring eller överlåtelse av aktier till en kapitalförsäkring
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av ersättning för nekad rätt att avverka fjällnära skog
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Skatteverkets ställningstagande Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Justering av avdrag för ingående skatt vid ändrad användning av en solcellsanläggning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för grön teknik - Installation av batteri
2023-11-30 Vägledning
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-30 Ställningstagande
2023-11-29 Vägledning
2023-11-29 Vägledning
2023-11-29 Vägledning
Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning – amortering av fordran i utländsk valuta
2023-11-29 Vägledning
2023-11-29 Ställningstagande
2023-11-29 Ställningstagande
2023-11-28 Vägledning
Riksbanken byter källa för valutakurser från Nasdaq till ECB
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
Riksbanken byter källa för valutakurser från Nasdaq till ECB
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
2023-11-28 Vägledning
Rättsfall: Skatterättsnämnden har prövat frågan om beskattning av elstöd enligt förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021–september 2022.
2023-11-28 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
Förtydligande: Omskrivet förtydligande; ovanligt att en plattformsoperatör ska redovisa mervärdesskatt i rutan för skatter på kontrolluppgiften.
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
Förtydligande: Riksbanken byter källa för valutakurser från Nasdaq till ECB
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
Förtydligande: Riksbanken ändrade källa för valutakurser från Nasdaq till ECB den 27 november 2023. Skatteverket anser, liksom tidigare, att Riksbankens publicerade valutakurser ska användas för omräkning.
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Ställningstagande
2023-11-27 Ställningstagande
2023-11-27 Vägledning
2023-11-27 Vägledning
2023-11-24 Ställningstagande
2023-11-24 Ställningstagande
2023-11-23 Vägledning
2023-11-23 Vägledning
2023-11-22 Vägledning
Förtydligande: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2023-11-22 Vägledning
2023-11-22 Rättsfallskommentar
2023-11-22 Rättsfallskommentar
2023-11-20 Vägledning
Förtydligande: Medlems övertagande av samfällighetsföreningens lån ska behandlas som en inbetalning till föreningen
2023-11-20 Vägledning
2023-11-20 Allmänt råd
2023-11-20 Allmänt råd
2023-11-15 Vägledning
2023-11-15 Vägledning
2023-11-15 Vägledning
Förtydligande: Schablonberäkning för stödordningen i form av lättnader i beskattningen av personaloptioner
2023-11-15 Vägledning
2023-11-15 Vägledning
Förtydligande: Reglerna om skattefria personaloptioner utgör ett statligt stöd
2023-11-15 Vägledning
2023-11-14 Vägledning
2023-11-14 Vägledning
2023-11-14 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet avseende undantag vid försäljning av varor har bl.a. uppdaterats med nya exempel.
2023-11-14 Vägledning
2023-11-13 Meddelande
2023-11-13 Meddelande
2023-11-13 Allmänt råd
2023-11-13 Allmänt råd
2023-11-13 Vägledning
Förtydligande: Ingen avdragsrätt för tillhandahållanden till särskilda investeringsfonder
2023-11-13 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan särskild postadress har skrivits om med anledning av omarbetning av Flytta inom Sverige
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan Utredning och kontroll av bosättning har skrivits om
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan Avregistrerad som försvunnen har skrivits om och delvis fått justerad struktur
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidan Flytta inom Norden har skrivits om
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Flytta från Sverige har fått en ny struktur
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Sidorna under Flytta inom Sverige har fått en ny struktur och skrivits om
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Fötydligande: Riktlinje från mervärdesskattekommittén gällande bränslekort
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Vägledning
Ställningstagande: Krav på uppgift om mängd, omfattning och art i en faktura
2023-11-10 Vägledning
2023-11-10 Ställningstagande
2023-11-10 Ställningstagande
2023-11-10 Utgåvenotis
2023-11-10 Utgåvenotis
2023-11-09 Vägledning
Rättsfall: Två tekniskt sett åtskilda produktionsenheter för solenergi ska ses som två anläggningar
2023-11-09 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om när inbetalning av trafikskatt ska anses ha bokförts på det särskilda kontot
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Ställningstagande
2023-11-07 Ställningstagande
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
2023-11-07 Vägledning
2023-11-06 Vägledning
Ställningstagande: Rättelse av nybilspris
2023-11-06 Vägledning
2023-11-06 Vägledning
Rättsfallskommentar: Uppdelning av ingående mervärdesskatt vid blandad verksamhet
2023-11-06 Vägledning
2023-11-06 Rättsfallskommentar
2023-11-06 Rättsfallskommentar
2023-11-02 Ställningstagande
2023-11-02 Ställningstagande
2023-11-01 Vägledning
Förtydligande: Styvsyskon räknas inte som närstående
2023-11-01 Vägledning
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Lagar & förordningar
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
2023-10-31 Vägledning
Ränteavdragsförbud – Antigua och Barbuda, Belize och Seychellerna har lagts till i EU:s uppdaterade förteckning 2023-10-23 över icke samarbetsvilliga länder och Brittiska Jungfruöarna, Costa Rica och Marshallöarna har samtidigt tagits bort från förteckningen.
2023-10-31 Vägledning
2023-10-30 Vägledning
Ränteavdragsförbud – Antigua och Barbuda, Belize och Seychellerna har lagts till i EU:s uppdaterade förteckning 2023-10-23 över icke samarbetsvilliga länder och Brittiska Jungfruöarna, Costa Rica och Marshallöarna har samtidigt tagits bort från förteckningen.
2023-10-30 Vägledning
2023-10-30 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspris för bilar med tillverkningsår 2023
2023-10-30 Vägledning
2023-10-30 Föreskrift
2023-10-30 Föreskrift
2023-10-27 Ställningstagande
2023-10-27 Ställningstagande
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Sannolik identitet
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Identitetskontroll vid personlig inställelse i utlandet
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Identitetskontroll vid tilldelning av samordningsnummer
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Exempel på när en idrottstjänst kan tillhandahållas i flera led
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
2023-10-25 Vägledning
Förtydligande: Avsättning för pensioner som redovisats i föregående års inkomstdeklaration är inte en avstämningsuppgift
2023-10-25 Vägledning
2023-10-24 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av dressincykel är inte en tjänst som avser persontransport, museiverksamhet eller idrott.
2023-10-24 Vägledning
2023-10-23 Vägledning
Rättsfall: Överlåtelse av s.k. prenumerationsgåvor är inte uttag
2023-10-23 Vägledning
2023-10-23 Vägledning
Rättsfall: Prenumerationsgåva var underordnad prenumerationstjänsten
2023-10-23 Vägledning
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Meddelande
2023-10-23 Meddelande
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Föreskrift
2023-10-23 Allmänt råd
2023-10-23 Allmänt råd
2023-10-23 Lagar & förordningar
2023-10-23 Lagar & förordningar
2023-10-19 Vägledning
Ställningstagande: Laddstationer för elfordon – fast eller lös egendom
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Avdragsrätt för mervärdesskatt i samband med försäljning av aktier i dotterbolag
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Ställningstagande
2023-10-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilket beskattningsår en person kan få skattereduktion i samband med factoring
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatterättsnämnden har prövat frågan om vilket beskattningsår en person kan få skattereduktion i samband med factoring
2023-10-19 Vägledning
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-19 Rättsfallskommentar
2023-10-17 Vägledning
Rättsfall: Inget fast etableringsställe genom exklusivt tjänsteavtal med bolag i samma koncern
2023-10-17 Vägledning
2023-10-16 Vägledning
Verksamhet som anordnas av en organisation ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund eller annan jämförlig organisation bör innefatta fysisk aktivitet för att räknas som idrottslig verksamhet.
2023-10-16 Vägledning
2023-10-13 Vägledning
2023-10-13 Vägledning
2023-10-13 Ställningstagande
2023-10-13 Ställningstagande
2023-10-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD, mål nr 7394-21, beskattningstidpunkt för utdelning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
Förtydligande: Industriell verksamhet – portionsförpackade måltider m.m.
2023-10-12 Vägledning
2023-10-12 Vägledning
Förtydligande: Industriell verksamhet – portionsförpackade måltider m.m.
2023-10-12 Vägledning
2023-10-10 Rättsfallskommentar
2023-10-10 Rättsfallskommentar
2023-10-03 Vägledning
Rättsfall: Skuldsanering en andra gång
2023-10-03 Vägledning
2023-10-03 Vägledning
Området Förberedelsearbetet inför taxeringen 2025 har tillkommit med anledning av det förberedande arbetet inför taxeringen 2025.
2023-10-03 Vägledning
2023-10-03 Utgåvenotis
2023-10-03 Utgåvenotis
2023-10-02 Vägledning
Förhandsbesked: Erkänd utbildningsanordnare
2023-10-02 Vägledning
2023-09-28 Vägledning
Förtydligande: Utgör ersättning för kopior av dataprogram för vidareförsäljning royalty?
2023-09-28 Vägledning
2023-09-26 Vägledning
Lagändring: Nya regler i FdbL.
2023-09-26 Vägledning
2023-09-26 Vägledning
Lagändring: Nya och ändrade bestämmelser i FdbL
2023-09-26 Vägledning
2023-09-25 Vägledning
Förhandsbesked: En obemannad drivmedelsanläggning är en sådan byggnad eller anläggning som reglerna om byggnadsrörelse i 27 kap. IL avser
2023-09-25 Vägledning
2023-09-25 Vägledning
2023-09-25 Vägledning
2023-09-22 Vägledning
Förtydligande: Avräkning med ett minsta spärrbelopp på 500 kr när spärrbeloppet överstiger den skatt som tas ut på inkomsten före avräkning
2023-09-22 Vägledning
2023-09-21 Vägledning
Sidan Skattskyldighet vid ackord har uppdaterats
2023-09-21 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
Lagändring: Uppgifter som ska lämnas i arbetsgivardeklarationen om betalningsmottagaren
2023-09-20 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
Lagändring: Uppgifter som ska lämnas i arbetsgivardeklarationen om betalningsmottagaren
2023-09-20 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
2023-09-20 Vägledning
2023-09-19 Vägledning
Svar på uppkommen fråga: Behandlingen av airdrops i inkomstslaget kapital
2023-09-19 Vägledning
2023-09-18 Vägledning
Rättsfall: Fråga om ersättning för kostnader kan inte prövas i ett mål om återställande av försutten tid.
2023-09-18 Vägledning
2023-09-18 Föreskrift
2023-09-18 Föreskrift
2023-09-18 Vägledning
Ställningstaganden om punktskatter som berör utländska beskickningar, konsulat och dess personal
2023-09-18 Vägledning
2023-09-18 Vägledning
Uppdaterat ställningstagande om energiskatt på el som berör utländska beskickningar, konsulat och dess personal
2023-09-18 Vägledning
2023-09-18 Vägledning
Förtydligande: Arbetslösas kostnader för att söka arbete
2023-09-18 Vägledning
2023-09-15 Ställningstagande
2023-09-15 Ställningstagande
2023-09-11 Meddelande
2023-09-11 Meddelande
2023-09-11 Allmänt råd
2023-09-11 Allmänt råd
2023-09-11 Vägledning
Området Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper 2024 har tillkommit med anledning av taxeringen 2024.
2023-09-11 Vägledning
2023-09-11 Utgåvenotis
2023-09-11 Utgåvenotis
2023-09-08 Vägledning
Området Småhus 2024 har tillkommit med anledning av taxeringen 2024.
2023-09-08 Vägledning
2023-09-08 Utgåvenotis
2023-09-08 Utgåvenotis
2023-09-07 Vägledning
Rättsfall: Dom från Kammarrätten avseende trängselskatt - makulerat inbetalningskort
2023-09-07 Vägledning
2023-09-07 Vägledning
2023-09-07 Vägledning
2023-09-06 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla vissa brott kopplat till hanteringen med samordningsnummer
2023-09-06 Vägledning
2023-09-06 Vägledning
Lagändring: Anmälan om misstänkt folkbokföringsbrott kan återigen göras till åklagare
2023-09-06 Vägledning
2023-09-06 Vägledning
Förtydligande: Statliga myndigheter och representation
2023-09-06 Vägledning
2023-09-04 Meddelande
2023-09-04 Meddelande
2023-09-04 Allmänt råd
2023-09-04 Allmänt råd
2023-09-04 Vägledning
Förtydligande: Det kan presumeras att en vara är begagnad och har varit i bruk om en privatperson köpt den och haft den i sin ägo
2023-09-04 Vägledning
2023-09-04 Vägledning
Lagändring: Sekretess för dataanalyser och urval inom folkbokföringsverksamheten
2023-09-04 Vägledning
2023-09-01 Vägledning
Lagändring: Analys- och urvalsdatabas i folkbokföringsverksamheten
2023-09-01 Vägledning
2023-09-01 Utgåvenotis
2023-09-01 Utgåvenotis
2023-08-30 Vägledning
Förtydligande: Unionsinternt förvärv av konstverk, samlarföremål och antikviteter omfattas av skattesatsen 25 procent
2023-08-30 Vägledning
2023-08-30 Vägledning
Rättsfall: Beräkning av återförsäljares vinstmarginal vid unionsinternt förvärv av konstverk från upphovsman
2023-08-30 Vägledning
2023-08-30 Vägledning
Förtydligande: När ska estnisk skatt som tas ut på ett fast driftställe i Estland avräknas från den svenska skatten?
2023-08-30 Vägledning
2023-08-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2023-08-29 Vägledning
2023-08-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2023-08-29 Vägledning
2023-08-29 Vägledning
Lagändring: Nya regler om samordningsnummer
2023-08-29 Vägledning
2023-08-25 Vägledning
2023-08-25 Vägledning
2023-08-22 Vägledning
Lagändring: Nya regler för samordningsnummer
2023-08-22 Vägledning
2023-08-22 Vägledning
Lagändring den 1 september 2023: Överlämnande av handlingar för identitetskontroll
2023-08-22 Vägledning
2023-08-22 Utgåvenotis
2023-08-22 Utgåvenotis
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Allmänt råd
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-21 Föreskrift
2023-08-15 Ställningstagande
2023-08-15 Ställningstagande
2023-08-14 Meddelande
2023-08-14 Meddelande
2023-08-14 Allmänt råd
2023-08-14 Allmänt råd
2023-08-11 Vägledning
2023-08-11 Vägledning
2023-07-27 Lagar & förordningar
2023-07-27 Lagar & förordningar
2023-07-24 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 5 c § SdbF fr.o.m. 1 maj 2023
2023-07-24 Vägledning
2023-07-24 Vägledning
2023-07-01 Ny sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande av uppgift till enskild eller annan myndighet för teknisk bearbetning och teknisk lagring
2023-07-24 Vägledning
2023-07-24 Vägledning
2023-07-01 Ny sekretessbrytande bestämmelse för utlämnande till enskild eller annan myndighet för teknisk bearbetning eller teknisk lagring
2023-07-24 Vägledning
2023-07-19 Föreskrift
2023-07-19 Föreskrift
2023-07-18 Vägledning
Förtydligande: Uttagsbeskattning vid donation av varor
2023-07-18 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Vägledning
2023-07-10 Ställningstagande
2023-07-10 Ställningstagande
2023-07-07 Vägledning
Lagändring: Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet är behörig myndighet vid tillämpning av förordning (2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europeiska unionen.
2023-07-07 Vägledning
2023-07-07 Vägledning
2023-07-07 Vägledning
2023-07-07 Vägledning
Lagändring: De sekretessbrytande bestämmelserna om utlämnande av personuppgifter till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer i 2 kap. 7 § SBDL gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.
2023-07-07 Vägledning
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-04 Ställningstagande
2023-07-03 Vägledning
Förtydligande: Underlag för avdragsrätt vid exekutiv auktion
2023-07-03 Vägledning
2023-07-03 Vägledning
Förtydligande: Faktureringsskyldighet vid försäljning på exekutiv auktion
2023-07-03 Vägledning
2023-07-03 Ställningstagande
2023-07-03 Ställningstagande
2023-06-30 Vägledning
Lagändring: Taket för avdraget för forskning och utveckling har höjts från den 1 juli 2023
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: Avseende växa-stöd till företag i intressegemenskap.
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: Avseende upphörandet av lagen om tillfälligt utvidgat växa-stöd den 31 december 2022 och att anställningar som påbörjas därefter regleras av de permanenta reglerna om växa-stöd.
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: Återbetalning till inbetalaren
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Förtydligande: El för laddning
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-30 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-30 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – valutakurs vid omräkning av avräkningsbar utländsk skatt till svenska kronor
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Lagändring: Ändrade transparensregler inom energibeskattningen
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Lagändring: Slopad skattenedsättning för datorhallar
2023-06-29 Vägledning
2023-06-29 Vägledning
Förtydligande: F-skatt och bristräkning vid tillfälligt anstånd
2023-06-29 Vägledning
2023-06-28 Vägledning
2023-06-28 Vägledning
2023-06-28 Vägledning
Förtydligande: Hur ska löpande kapitalinkomster i utländsk valuta omräknas till svenska kronor?
2023-06-28 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Förtydligande: Betydelsen av risk för konkurs vid anstånd för att undvika betydande skada
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Allmänt råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter.
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt – ska valutakursdifferenser i inkomstslaget näringsverksamhet påverka den utländska inkomsten vid spärrbeloppsberäkningen?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Förtydligande: ska en inkomst som är undantagen från beskattning i Sverige tas med i spärrbeloppsberäkningen när ett carry forward-belopp ska avräknas?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Förtydligande: Avräkning utländsk skatt - vad krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr ?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ny sida: Avtal med en inkomstartikel som rör professorer, lärare, forskare m.fl.
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt - vad krävs för att spärrbeloppet ska anses uppgå till minst 500 kr?
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Vad som ska redovisas fr.o.m. den 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Särskild mervärdesskattedeklaration fr.o.m. 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Mervärdesskattedeklaration fr.o.m. 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
Ny mervärdesskattelag 1 juli 2023
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Vägledning
2023-06-27 Utgåvenotis
2023-06-27 Utgåvenotis
2023-06-26 Vägledning
Förtydligande: Ackord är inte reglerat i det nordiska skattehandräckningsavtalet
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Meddelande
2023-06-26 Meddelande
2023-06-26 Allmänt råd
2023-06-26 Allmänt råd
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Vägledning
Förtydligande: spärrbeloppsberäkning när en juridisk person har fått skattereduktion
2023-06-26 Vägledning
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-26 Ställningstagande
2023-06-22 Rättsfallskommentar
2023-06-22 Rättsfallskommentar
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Förtydligande: Strimlade lån
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Ställningstagande: F-Skuldsanering, befrielse från tilläggsavgift
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Ställningstagande: Skuldsanering, befrielse från tilläggsavgift
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Rättsfallskommentar: Beskattningskonsekvenser när bed and breakfast-verksamhet bedrivs i egen privatbostadsfastighet
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Lagändring: Ändrad rättslig grund för skattenedsättning för vattenbruksverksamhet
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Rättsfall: Behörighet för konkursbo att väcka talan
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring.
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring
2023-06-22 Vägledning
2023-06-22 Vägledning
Skatteverket har ändrat uppfattning i fråga om kravet på heltäckande sjukförsäkring vid folkbokföring
2023-06-22 Vägledning
2023-06-21 Vägledning
Förtydligande: Premiens storlek vid överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är marknadsvärdet på aktierna
2023-06-21 Vägledning
2023-06-21 Vägledning
Förtydligande: Premiens storlek vid överföring av aktier till en egen utländsk kapitalförsäkring är marknadsvärdet på aktierna
2023-06-21 Vägledning
2023-06-21 Vägledning
Rättsfallskommentar: Holdingbolags avdrag för ingående skatt
2023-06-21 Vägledning
2023-06-21 Rättsfallskommentar
2023-06-21 Rättsfallskommentar
2023-06-19 Meddelande
2023-06-19 Meddelande
2023-06-19 Allmänt råd
2023-06-19 Allmänt råd
2023-06-19 Allmänt råd
2023-06-19 Allmänt råd
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Husvagnar
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Båtar
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Upplåtelse i flera led
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Upplåtelse till andrahandshyresgäst
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Vägledning
Förtydligande: Skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser
2023-06-19 Vägledning
2023-06-19 Ställningstagande
2023-06-19 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Vägledning
Förtydligande: Vem kan få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el?
2023-06-16 Vägledning
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-16 Ställningstagande
2023-06-15 Vägledning
Överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
Förtydligande: Kapitaltillskottets storlek vid tillämpning av beloppsspärren när tillskottet sker i form av eftergift av fordran
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Vägledning
Ställningstagande: Får Skatteverket använda uppgifter, som det har fått genom informationsutbyte för beskattningsändamål, till att ta ut socialavgifter och fastställa pensionsgrundande inkomst?
2023-06-15 Vägledning
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-15 Ställningstagande
2023-06-14 Ställningstagande
2023-06-14 Ställningstagande
2023-06-14 Vägledning
Rättsfall: Anställdas inköp av kontorsinventarier skedde för arbetsgivarens räkning
2023-06-14 Vägledning
2023-06-14 Vägledning
Rättsfall: Inventarier som finns i en anställds hem
2023-06-14 Vägledning
2023-06-13 Vägledning
Förtydligande: Hur mottaget omställningsstöd eller evenemangsstöd påverkar löneunderlaget
2023-06-13 Vägledning
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Ställningstagande
2023-06-12 Lagar & förordningar
2023-06-12 Lagar & förordningar
2023-06-12 Vägledning
2023-06-12 Vägledning
2023-06-12 Vägledning
2023-06-12 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
Förordningsändring: Den 1 juli 2023 införs bestämmelser om ett nytt märkämne
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Vägledning
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-09 Ställningstagande
2023-06-08 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av avräkningsbar utländsk skatt för varje inkomst vid omvänd credit när flera inkomster har beskattats i hemviststaten
2023-06-08 Vägledning
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-08 Ställningstagande
2023-06-07 Vägledning
2023-06-07 Vägledning
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Lagar & förordningar
2023-06-07 Lagar & förordningar
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-07 Ställningstagande
2023-06-05 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om justering gäller från den kalendermånad som beslutet meddelas.
2023-06-05 Vägledning
2023-06-05 Vägledning
Förtydligande: Ett beslut om justering gäller från den kalendermånad som beslutet meddelas.
2023-06-05 Vägledning
2023-06-02 Vägledning
2023-06-02 Vägledning
2023-06-02 Vägledning
Förtydligande: Hjälpfartyg enligt artikel 21 punkt 5 i det nordiska skatteavtalet
2023-06-02 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: El som förbrukas i en datorhall
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Transaktioner av virtuella valutor som görs via s.k. digitala plånböcker
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Utgåvenotis
2023-06-01 Utgåvenotis
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Vägledning
Förtydligande: Kännetecknet i 22 § 3 RAL är inte tillämpligt bara för att allmänheten saknar tillgång till registren om beneficial owner i Cypern
2023-05-31 Vägledning
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Vägledning
Förtydligande: Svenska E-sportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet
2023-05-31 Vägledning
2023-05-30 Vägledning
Förtydligande: Återföring av avdrag för utländsk skatt när avdraget tidigare varit beloppsmässigt begränsat
2023-05-30 Vägledning
2023-05-30 Vägledning
Förtydligande: Återkallelse av tillfälligt anstånd efter beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering
2023-05-30 Vägledning
2023-05-29 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023
2023-05-29 Vägledning
2023-05-29 Föreskrift
2023-05-29 Föreskrift
2023-05-29 Vägledning
Rättsfall: Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2023-05-29 Vägledning
2023-05-29 Rättsfallskommentar
2023-05-29 Rättsfallskommentar
2023-05-29 Ställningstagande
2023-05-29 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-25 Vägledning
Förtydligande: Omprövning efter beskattningsårets utgång
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Rättsfallskommentar
2023-05-25 Rättsfallskommentar
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
Förtydligande: När är en borgenär i en företagsrekonstruktion berörd part?
2023-05-25 Vägledning
2023-05-24 Vägledning
Förtydligande: Om en plattformsoperatör har hållit inne mervärdesskatt från säljarens ersättning, hur ska det redovisas på kontrolluppgiften?
2023-05-24 Vägledning
2023-05-24 Vägledning
Förtydligande: Den som ska lämna kontrolluppgifter ska även lämna informationsuppgifter till den som kontrolluppgifterna lämnas för
2023-05-24 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Registreringens betydelse för ett passivt holdingbolags rätt till avdrag
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Förtydligande: Begreppen verklig huvudman och företagsledare bedöms enligt olika regler.
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatteverkets ställningstagande ”Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt” överensstämmer delvis inte med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen
2023-05-23 Vägledning
2023-05-22 Ställningstagande
2023-05-22 Ställningstagande
2023-05-22 Rättsfallskommentar
2023-05-22 Rättsfallskommentar
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Utgåvenotis
2023-05-17 Utgåvenotis
2023-05-16 Ställningstagande
2023-05-16 Ställningstagande
2023-05-15 Vägledning
Förtydligande: Sidan Vad är intressegemenskap? har delvis skrivits om
2023-05-15 Vägledning
2023-05-15 Rättsfallskommentar
2023-05-15 Rättsfallskommentar
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-12 Vägledning
2023-05-12 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-12 Vägledning
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-11 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
Rättsfall: Aktieägartillskott eller driftbidrag?
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
Förtydligande: En plattformsoperatör kan anses ha kännedom om ersättningens storlek även om denne inte har information om exakt slutlig ersättning.
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
Förtydligande: Vilket värde har en tävlingsvinst?
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Lagar & förordningar
2023-05-09 Lagar & förordningar
2023-05-09 Utgåvenotis
2023-05-09 Utgåvenotis
2023-05-08 Vägledning
Rättsfall: Olovligt uttag av el
2023-05-08 Vägledning
2023-05-08 EU-författning
2023-05-08 EU-författning
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-05 Vägledning
Förtydligande: Medlemsavgifter
2023-05-05 Vägledning
2023-05-05 Ställningstagande
2023-05-05 Ställningstagande
2023-05-04 Ställningstagande
2023-05-04 Ställningstagande
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Förtydligande: Utbetalningar från Arbetsförmedlingen
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Förtydligande: Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Sidan Inkomst från kontraktsrättsliga fonder har tillkommit
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Sidan Beskattning av andelar i andra fonder har tillkommit
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Utgåvenotis
2023-05-03 Utgåvenotis
2023-04-28 Vägledning
Förtydligande: Beskattning av avkastning vid staking av ether
2023-04-28 Vägledning
2023-04-27 Ställningstagande
2023-04-27 Ställningstagande
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar, mervärdesskatt
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Ställningstagande
2023-04-26 Ställningstagande
2023-04-26 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av Sverige innebär att viss verksamhet som bedrivs i den ekonomiska zonen och på kontinentalsockeln kan beskattas
2023-04-26 Vägledning
2023-04-25 Ställningstagande
2023-04-25 Ställningstagande
2023-04-25 Vägledning
Nytt meddelande från USA angående åtgärder man vill att finansiella institut ska genomföra vid avsaknad av korrekt TIN
2023-04-25 Vägledning
2023-04-25 Vägledning
Förtydligande: Laddning av elfordon
2023-04-25 Vägledning
2023-04-25 Vägledning
Rättsfall: laddning av elfordon, C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
2023-04-25 Vägledning
2023-04-24 Ställningstagande
2023-04-24 Ställningstagande
2023-04-20 Vägledning
Ställningstagande: När finns grund för befrielse från betalningsskyldighet?
2023-04-20 Vägledning
2023-04-20 Ställningstagande
2023-04-20 Ställningstagande
2023-04-19 Vägledning
2023-04-19 Vägledning
2023-04-17 Vägledning
2023-04-17 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Rättsfall: Undersökning av havsområdets naturmiljö på fastighet inom Sveriges ekonomiska zon
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt - utländsk skatt enligt ett preliminärt slutskattebesked är avräkningsbar
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Krav för folkbokföring har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Uppehållstillstånd har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Uppehållstillstånd har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-06 Vägledning
Förtydligande: Elstöd ska fördelas utifrån förbrukningen.
2023-04-06 Vägledning
2023-04-05 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har prövat om tillhandahållande av tjänst mot rätt till del av prispengar är ett tillhandahållande av tjänst mot ersättning
2023-04-05 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat om ett företag hemmahörande i Gibraltar kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Förtydligande: Distansarbete från bostaden i Sverige bryter vistelsen utomlands enligt 3 kap. 9 § IL.
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Sidan Särskilt om kryptotillgångar i inkomstslaget kapital har tillkommit
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Utgåvenotis
2023-04-04 Utgåvenotis
2023-04-03 Vägledning
Förtydligande: Vad menas med antalet berörda verksamheter och när ska de rapporteras?
2023-04-03 Vägledning
2023-04-03 Vägledning
Lagändring: Höjd skattesats på reparation av vissa varor
2023-04-03 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: överföring av upparbetat kapital till annat företag
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Ställningstagande
2023-03-31 Ställningstagande
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: Ett gäldenärsbyte innebär att en fordran anses vara avyttrad
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: Ett gäldenärsbyte innebär att en fordran anses avyttrad
2023-03-31 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-29 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen anser att advokater som har tystnadsplikt inte behöver underrätta andra rådgivare, som inte är deras klienter, om deras skyldighet att lämna uppgift om rapporteringspliktiga arrangemang.
2023-03-29 Vägledning
2023-03-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel, beräkning av skatt Baseload PPA
2023-03-29 Vägledning
2023-03-28 Vägledning
Förtydligande: SINK är inte tillämplig på betalningar till dödsbon
2023-03-28 Vägledning
2023-03-28 Vägledning
Rättsfall: Uttagsbeskattning fram till köparens tillträdesdag
2023-03-28 Vägledning
2023-03-28 Rättsfallskommentar
2023-03-28 Rättsfallskommentar
2023-03-27 Vägledning
Förtydligande: Elstöd kan utgöra ett näringsbidrag
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
Förtydligande: Ombud förutsätter att en tullskuld uppkommit enligt artikel 77 i tullkodex
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Lagar & förordningar
2023-03-24 Lagar & förordningar
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Ställningstagande
2023-03-24 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Rättsfallskommentar
2023-03-22 Rättsfallskommentar
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Vägledning
2023-03-21 Vägledning
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-14 Vägledning
Ställningstagande: Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet
2023-03-14 Vägledning
2023-03-13 Rättsfallskommentar
2023-03-13 Rättsfallskommentar
2023-03-13 Föreskrift
2023-03-13 Föreskrift
2023-03-10 Ställningstagande
2023-03-10 Ställningstagande
2023-03-09 Lagar & förordningar
2023-03-09 Lagar & förordningar
2023-03-08 Vägledning
Förtydligande: Kostnader för felsökning som ingår i skattereduktionsgrundande rotarbete
2023-03-08 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-06 Vägledning
Förtydligande: Kontroll av skatteregistreringsnummer och registreringsnummer för mervärdesskatt
2023-03-06 Vägledning
2023-03-06 Vägledning
Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
2023-03-06 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet enligt LSE – Nedfrysning av varor
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Uppgifter som ska lämnas i en inkomstdeklaration när en inkomst är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Deklarationsskyldigheten för ett svenskt aktiebolag som har sin verkliga ledning i ett annat land och inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Rättsfallskommentar
2023-03-03 Rättsfallskommentar
2023-03-02 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2022 not. 41, ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2023-03-02 Vägledning
2023-03-01 Vägledning
Återbetalning av insats till spelare när ett spelbolag blivit utsatt för chargeback scam utgör inte utbetalning vid beräkningen av behållningen för beskattningsperioden.
2023-03-01 Vägledning
2023-03-01 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 2 kap. 12 § SdbL
2023-03-01 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Förtydligande: En kommun är inte ett sådant koncernmoderföretag som är skattskyldigt för skattepliktig el som matas in av företag i koncernen
2023-02-28 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Vad krävs för att en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk?
2023-02-28 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Rättsfallskommentar: Näringsbetingade andelar och kravet att en utländsk juridisk person är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2023-02-28 Vägledning
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Meddelande
2023-02-27 Meddelande
2023-02-27 Allmänt råd
2023-02-27 Allmänt råd
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning i inkomstslaget kapital vid s.k. delning av laddbox eller vid uthyrning av parkeringsplats med tillhörande laddbox.
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Ställningstagande
2023-02-23 Ställningstagande
2023-02-23 Vägledning
Förtydligande: Sidan om vad en kontrolluppgift om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) ska innehålla har delats upp på flera sidor
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
Ny lagstiftning: Tillfällig skatt på överintäkter från el
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Utgåvenotis
2023-02-23 Utgåvenotis
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-20 Rättsfallskommentar
2023-02-20 Rättsfallskommentar
2023-02-20 Meddelande
2023-02-20 Meddelande
2023-02-20 Allmänt råd
2023-02-20 Allmänt råd
2023-02-20 Vägledning
2023-02-20 Vägledning
2023-02-17 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 2 kap. 12 § SdbL
2023-02-17 Vägledning
2023-02-17 Vägledning
Förtydligande: I skatteavtalet med Singapore finns begränsningar av uttrycket inkomst av rörelse
2023-02-17 Vägledning
2023-02-16 Vägledning
2023-02-16 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Lagändring: Nytt punktskattedirektiv
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Utgåvenotis
2023-02-14 Utgåvenotis
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Föreskrift
2023-02-13 Föreskrift
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 Ställningstagande
2023-02-13 Ställningstagande
2023-02-10 Vägledning
Rättsfallsreferat: HFD, mål nr 6234-21 - En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2023-02-10 Vägledning
2023-02-10 Rättsfallskommentar
2023-02-10 Rättsfallskommentar
2023-02-10 Vägledning
2023-02-10 Vägledning
2023-02-09 Vägledning
Förtydligande: Ingående och utgående mervärdesskatt kan utgöra samma sakfråga även i andra fall
2023-02-09 Vägledning
2023-02-09 Rättsfallskommentar
2023-02-09 Rättsfallskommentar
2023-02-09 Vägledning
2023-02-09 Vägledning
2023-02-08 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 5 § FOL.
2023-02-08 Vägledning
2023-02-06 Vägledning
Lagändring:Kontrolluppgift om elstöd ska inte lämnas
2023-02-06 Vägledning
2023-02-06 Vägledning
Rättsfall: Förvaltning av avyttrade fordringar
2023-02-06 Vägledning
2023-02-03 Vägledning
Förtydligande: Leasegivares rätt till skattereduktion för inventarieköp 2021
2023-02-03 Vägledning
2023-02-02 Vägledning
Lagändring: Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
2023-02-02 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
Sidan Skattskyldighet vid ackord är under omarbetning bl.a. med anledning av ny lag om företagsrekonstruktion.
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Rättsfallskommentar
2023-02-01 Rättsfallskommentar
2023-02-01 Vägledning
Överträdelseanmälan mot Sverige om upphävt undantag från kassaregisterskyldighet
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Utgåvenotis
2023-02-01 Utgåvenotis
2023-01-31 Vägledning
2023-01-31 Vägledning
2023-01-31 Ställningstagande
2023-01-31 Ställningstagande
2023-01-30 EU-författning
2023-01-30 EU-författning
2023-01-26 Vägledning
Förtydligande: Vad menas med funktionell enhet?
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 EU-författning
2023-01-26 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-24 Vägledning
2023-01-24 Vägledning
2023-01-23 Ställningstagande
2023-01-23 Ställningstagande
2023-01-23 Föreskrift
2023-01-23 Föreskrift
2023-01-23 EU-författning
2023-01-23 EU-författning
2023-01-23 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”omvänd betalningsskyldighet” ska anges i fakturan för att få tillämpa reglerna om trepartshandel.
2023-01-23 Vägledning
2023-01-20 Lagar & förordningar
2023-01-20 Lagar & förordningar
2023-01-20 EU-författning
2023-01-20 EU-författning
2023-01-20 Vägledning
Ställningstagande: Rätt tidpunkt för ansökan om ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk
2023-01-20 Vägledning
2023-01-16 Lagar & förordningar
2023-01-16 Lagar & förordningar
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Vägledning
Förtydligande: Inköp av personbilar som säljs vidare till anställda
2023-01-16 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning - när provanställning övergår i tillsvidareanställning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändrade förhållanden på grund av pandemi påverkar inte bedömningen
2023-01-12 Vägledning
2023-01-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändrade förhållanden på grund av pandemi påverkar inte bedömningen
2023-01-12 Vägledning
2023-01-12 Ställningstagande
2023-01-12 Ställningstagande
2023-01-11 Vägledning
Ställningstagande: När uppkommer statens fordran på återkrav avseende skattereduktion för installation av grön teknik?
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Ställningstagande: När uppkommer statens fordran på återkrav avseende utbetalningar för hushållsarbete?
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Förtydligande: En skulduppgörelse som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan innebär inte att en ny fordran har uppkommit
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Förtydligande: OECD har ingen sådan förteckning över icke samarbetsvilliga länder som avses i DAC 6-kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.
2023-01-11 Vägledning
2023-01-10 Vägledning
Förtydligande: Sidan Tillämpning av skatteavtal på svensk pension har utökats med information om ytterligare åtta länder
2023-01-10 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
Förtydligande: Ettårsregeln och underlag för att visa skattebefrielse i verksamhetslandet
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
Förtydligande: Sexmånaders- och ettårsregeln och brexit
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Allmänt råd
2023-01-09 Allmänt råd
2023-01-09 Vägledning
Ställningstagande: När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2023-01-09 Vägledning
2023-01-02 Vägledning
Exempel: Skattesats på digital lärobok
2023-01-02 Vägledning
2023-01-02 Vägledning
Ställningstagandet Skattesats på elektroniska publikationer har omarbetats med anledning av ny praxis
2023-01-02 Vägledning
2023-01-02 Lagar & förordningar
2023-01-02 Lagar & förordningar