OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Privatpersoner och i vissa fall dödsbon kan vara ägare av privatbostadsfastigheter. Både den löpande beskattningen och kapitalvinstbeskattningen av privatbostadsfastigheter sker i inkomstslaget kapital.

Uppdaterat