OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som har gjorts. Huvudregeln är att den som ska tilldelas ett samordningsnummer ska styrka sin identitet.

Uppdaterat

Nytt: 2023-09-01

Den 1 september 2023 infördes nya regler om samordningsnummer. Strukturen i Rättslig vägledning har uppdaterats utifrån de nya reglerna. Från och med den 1 september finns bestämmelserna om samordningsnummer inte längre i FOL och FOF utan i lagen om samordningsnummer (2022:1697), SNL, respektive förordningen om samordningsnummer (2023:363), SNF.