OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning. Skatteverket får tilldela samordningsnummer för personer som inte ska vara folkbokförda. Detta sker efter ansökan av enskild eller på begäran av en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanordnare.

Nytt: 2021-06-18

Sidorna om samordningsnummer har uppdaterats med anledning av de nya reglerna som trädde i kraft den 18 juni 2021.