OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Vid skönsbeskattning ska skattetillägg tas ut. Skattetillägg som tagits ut vid skönsbeskattning på grund av att någon deklaration inte har lämnats ska i vissa situationer undanröjas.

Under Förvaltningsrätt & förfarande finns en redogörelse för bestämmelserna om skönsmässiga beslut om skatter och avgifter.

Uppdaterat

Referenser inom skattetillägg