OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet utför bl.a. självständiga utredningar, bistår åklagaren i förundersökningar och kartlägger brottslig verksamhet. All personuppgiftsbehandling som sker i brottsbekämpande syfte i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet behandlas med stöd av brottsdatalagen och Skatteverkets brottsdatalag med tillhörande förordningar.