OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

En EES-medborgare har rätt att vistas i en annan medlemsstat i mer än tre månader med uppehållsrätt om hen uppfyller ett antal kriterier, t.ex. om hen är arbetstagare, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning. Även en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EES-medborgare kan ha uppehållsrätt om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Uppdaterat