OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

När ett barn föds i Sverige ska födelsen anmälas till Skatteverket. Anmälan ska i vissa situationer göras även när ett barn föds utomlands. Anmälan ska göras när barnet föds levande samt i vissa fall för dödfödda.

Om ett barn som föds utomlands senare flyttar till Sverige ska vårdnadshavarna i stället anmäla flytt till Sverige för barnet.

Nytt: 2023-02-01

Sidan har bytt namn från Födelseanmälan till Anmälan om födelse.

När ska födelsen anmälas?

En anmälan om ett barns födelse ska enligt 24 § första stycket FOL göras när

Anmälan ska göras om barnet efter födelsen har andats eller visat några andra livstecken. Anmälan ska också göras för ett dödfött barn som avlidit efter utgången av tjugoandra havandeskapsveckan (24 § fjärde stycket FOL). Läs mer under rubriken Dödfödda barn.

Vem ska anmäla födelsen?

Om barnet föds på ett sjukhus eller ett enskilt sjukhem är det vårdgivaren som ska anmäla födelsen (24 § andra stycket FOL).

Om en barnmorska hjälper till vid en födelse som inte sker på ett sjukhus eller i ett enskilt sjukhem är det barnmorskan som ska anmäla födelsen (24 § andra stycket FOL).

I andra situationer är det barnets vårdnadshavare som ska anmäla födelsen och detta måste ske inom en månad (24 § tredje stycket FOL). En anmälan från vårdnadshavarna kan till exempel bli aktuell om förlossningen sker i hemmet utan närvarande vårdpersonal.

Vad ska anmälan innehålla?

Anmälan ska vara skriftlig (23 § första stycket FOL). För att Skatteverket ska kunna fatta beslut om barnets folkbokföring behöver anmälan innehålla uppgifter om

  • barnets födelsetid
  • barnets könstillhörighet
  • vem som födde barnet.

När det är vårdnadshavarna som anmäler födelsen enligt 24 § tredje stycket FOL kan de också behöva komplettera anmälan med underlag, till exempel

  • intyg från vårdgivare om barnets födelsetid och könstillhörighet
  • moderskapsintyg, det vill säga ett intyg från hälso- och sjukvården om att en person var gravid vid utfärdandetidpunkten.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket begära att anmälan, eller uppgifter kring födelsen lämnas vid personlig inställelse (23 § andra stycket FOL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar