OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

För den som i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare avsänder varor till Sverige genom distansförsäljning inträder skattskyldigheten när alkoholvarorna tas emot av mottagaren. För en mottagare som är skattskyldig med anledning av att avsändaren inte är registrerad inträder skattskyldigheten när alkoholvarorna förs in till Sverige.

Skattskyldighetens inträde vid distansförsäljning

Skattskyldighetens inträde för dem som är skattskyldiga vid distansförsäljning regleras i 9 kap. 10 § LAS.

Skattskyldighetens inträde då avsändaren är registrerad

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig i egenskap av tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare när de skattepliktiga varorna tas emot av mottagaren (9 kap. 10 § första stycket LAS). Avsändaren måste alltså försäkra sig om att denne har kontroll över den flyttning som sker och vet när varorna har tagits emot (jfr prop. 2021/22:61 s. 384 och s. 433).

Skattskyldighetens inträde för mottagaren då avsändaren inte är registrerad

En mottagare av alkoholvaror som avsänts till Sverige genom distansförsäljning är skattskyldig istället för avsändaren om denna vid avsändandet inte är registrerad som tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller är registrerad som registrerad distansförsäljare.

Skattskyldigheten för mottagaren vid distansförsäljning inträder när de skattepliktiga varorna förs in till Sverige (9 kap. 10 § andra stycket LAS). 

Kompletterande information

Registrerad distansförsäljare redovisar skatten i en punktskattedeklaration.

Tillfälligt registrerad distansförsäljare redovisar skatten i en särskild skattedeklaration.

Mottagare som är skattskyldig redovisar skatten i en särskild skattedeklaration.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2022:156) om alkoholskatt [1]