OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

I princip är alla förmåner som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning.

Kontanta ersättningar ska beskattas enligt reglerna för lön. I vissa fall ska bestämmelserna om uttag ur näringsverksamhet tillämpas i stället för reglerna om förmånsbeskattning, t.ex. när en enskild näringsidkare tar ut en tillgång eller tjänst ur sin näringsverksamhet.

Uppdaterat