OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som för äktenskapsregistret. Det innehåller uppgifter om vissa rättsförhållanden mellan makar. Skatteverket ansvarar för att i äktenskapsregistret registrera äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälningar om bodelning under äktenskap, bodelningshandlingar samt lagvalsavtal.

Referenser inom äktenskapsregistret