OBS: Detta är utgåva 2023.9. Visa senaste utgåvan.

Syftet med reglerna om underprisöverlåtelser är att de ska underlätta omstruktureringar.