För vissa juridiska personer finns särskilda regler om bokföring och hur räkenskaperna ska avslutas.