OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Folkbokföring

Datum: 2014-07-04

Dnr: 131 361604-14/111

Skatteverket återkallar ställningstagandet publicerat 2013-05-06 med dnr 131 297826-13/111 om ”Folkbokföring av EES-medborgare och deras familjemedlemmar”.

Återkallandet görs med anledning av ändringar i folkbokföringslagen som gör att det aktuella ställningstagandet upphör att gälla.