Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2016:7

Skatteverket har beslutat allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift, se SKV A 2016:9