OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2016:17.