OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2016:19

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om fördelning av an-skaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2016 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2016:14