Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV M 2019:12

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2019:9.