OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2019:14

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering år 2020 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2022.

Riktvärdekartorna uteslutna här. De finns tillgängliga hos Skatteverket och på www.skatteverket.se.