Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2019:9

beslutade den 23 september 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2019 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2021 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter.