Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2020:1

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan kvarvarande stamaktier och inlösen­stamaktier, se SKV A 2020:2.