OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2021:41

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om nettoförsäljnings-värden för djur i jordbruk.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2021.