OBS: Detta är utgåva 2024.1. Visa senaste utgåvan.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:29

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2022. Detta allmänna råd avser inlösen som beslutades av årsstämman den 10 maj 2022 med avstämningsdag för aktieuppdelning den 12 september 2022. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2022:22.