OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2010:19

beslutade den 25 oktober.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2011:1.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2010. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:13) om basränta enligt skattebetalningslagen.