För vissa anställningar finns det speciella regler i svensk intern rätt eller i internationella överenskommelser som reglerar beskattningen.