OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När ett äktenskapet upplöses genom ena makens eller makans död ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning.

Vid bodelning gäller samma regler för registrerade partner som för makar.

När en sambo avlider ska en bodelning göras om den efterlevande sambon begär det, förutsatt att sambolagen inte avtalats bort. Sambor ärver inte varandra.