OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2015-08-05

Dnr: 131 424597-15/111

Ställningstagandet om tillämplig mervärdesskattesats avseende fraktkostnad daterat 2002-09-13, dnr 1979-02/120, upphör att gälla.

Med anledning av Skatteverkets ställningstagande ”Ett eller flera tillhandahållanden, mervärdesskatt” från 2015-05-18, dnr 131 283125-15/111, kan ställningstagandet om tillämplig mervärdesskattesats för fraktkostnad upphöra att gälla.