Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-03-21

Löpnr: SKV M 2016:4

Skatteverket har tidigare lämnat information om godkännande för F-skatt m.m. i Skatteverkets meddelanden. Skatteverket kommer i fortsättningen att lämna motsvarande information i Rättslig vägledning.