OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2016:9

beslutade den 26 september 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2016 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2018 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter.