OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

I skatteförfarandelagen regleras flera av Skatteverkets utredningsbefogenheter, såsom exempelvis föreläggande, revision och bevissäkring.

Uppdaterat