Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKVFS 2017:25

beslutade den 18 december 2017.

Nytt: 2018-12-17

Dessa föreskrifter upphävs genom SKVFS 2018:28

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.