OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan som personuppgiftsansvarigt bli skyldigt att betala en sanktionsavgift vid överträdelser av Skatteverkets brottsdatalag. Sanktionsavgift kan tas ut för överträdelser av bestämmelserna om (5 kap. 1  § första stycket SBDL)

  • rättsliga grunder
  • särskilda upplysningar
  • längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Sanktionsavgiften kan vara upp till 10 miljoner kronor (5 kap. 1 § andra stycket SBDL). Det finns även bestämmelser om sanktionsavgifter i brottsdatalagen för överträdelse av bestämmelser i den lagen. Det är brottsdatalagens förfaranderegler som ska tillämpas när det gäller fråga om sanktionsavgift vid överträdelser av Skatteverkets brottsdatalag (6 kap. BDL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Brottsdatalag (2018:1177) [1]
  • Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område [1] [2]