Områden: Bokföring & redovisning, Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2018:28

beslutade den 17 december 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:25) om undantag under åren 2018 och 2019 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen.