Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2020:7

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2020:8.