OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Redovisningsskyldigheten för mervärdesskatt kan inte inträda innan den beskattningsgrundande händelsen har inträffat. Det är därför viktigt att först avgöra vid vilken tidpunkt som den beskattningsgrundande händelsen har ägt rum. Därefter kan tidpunkten för när skatten ska redovisas bestämmas.