OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

För i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare finns det till viss del särskilda beskattningsregler. Bl.a. beskattas obegränsat skattskyldiga delägare för sin del av dessa personers inkomster. Men den i utlandet delägarbeskattade juridiska personen kan i vissa fall själv bli skattskyldig exempelvis för inkomster från ett fast driftställe i Sverige.

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster