OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Om det kan visas att den ingående skatten vid förvärvet av vissa tillgångar inte varit avdragsgill, så kan försäljningen av tillgångarna i många fall undantas från skatteplikt. Detsamma gäller för försäljning av vissa tillgångar som förts över mellan verksamhetsgrenar och som medfört uttagsbeskattning.

Söker du information om överlåtelse av rörelse, se i stället sidan Överlåtelse av verksamhet.