OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Normalskattesatsen är 25 procent av beskattningsunderlaget (9 kap 2 § ML).

I 9 kap. 3-7 §§ ML regleras vilka transaktioner som omfattas av skattesatsen 12 procent.

I 9 kap. 8­-18 §§ ML regleras vilka transaktioner som omfattas av skattesatsen 6 procent.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar